تبلیغات
شاعر اهل بیت(ع) عبدالله بیگدلی - امام زمان(عج)

شاعر اهل بیت(ع) عبدالله بیگدلی

بصیرت رمز عاشورائیان است

بارها گفتم که من یار توام مرا ببخش

یوسف زهرا خریدار توام مرا ببخش

این همه گریه نکن برسر پرونده ما

سالها موجب آزار توام مرا ببخش

به خدا آنچه دلت خواست من هرگز نشدم

درمیان بار، سربار توام مرا ببخش

من روایات گلستان دعا را خواندم

درگلستان دعا خار توام مرا ببخش

باچه رویی ازبرای فرجت دعا کنم

چون که من خود گره کار توام مرا ببخش.مرجع دریافت قالبها و ابزارهای مذهبی
By Ashoora.ir & Night Skin